fbpx

לימודי שמאות רכוש

שמאות רכוש משתייכת לתחום הרחב של מקצועות השמאות. תחום זה כולל תחתיו את כל מי שעוסקים בהערכת השווי הכספי של נכסים ורכוש, כמו גם בנושאי החבות הביטוחית כנגדם. לימודי שמאות רכוש מהווים את השלב הראשון והחשוב של הכשרת השמאי, ועל כן מקיים הארגון לקידום והעשרת שמאים פיקוח על תכני הלימוד ושיטות הלימוד בענף.

 

שמאי הרכוש בפרט עוסקים בהערכת שוויו של רכוש או נזקי רכוש, אך לא מקרקעין. מרבית הסיבות להגעתו של השמאי לזירה הרלוונטית לצורך ביצוע שומה הם נזקי אש, מים וגניבה. תחום נוסף בו עוסק שמאי הרכוש, בדומה למקבילו מתחום המקרקעין, הוא הערכה למטרת רישום חברה בבורסה בטרם הנפקתה או מכירתה.

 

פיקוח, רישוי וקידום שמאים

בישראל, שמאי הרכוש עודנו מקצוע שאינו מצריך רישיון, על-כן ישנה חשיבות רבה לפיקוח על איכות לימודיהם והכשרתם של שמאי הרכוש.

הארגון לקידום והעשרת שמאים לוקח חלק פעיל בפיקוח ובקידום סטודנטים, מתמחים ושמאים בתחום שמאות הרכוש. במסגרת פועלו מקנה הארגון לחבריו יתרונות רבים שמסייעים להם בעבודתם:

  • ביטוח אחריות מקצועית מוזל
  • גישה ללקוחות פוטנציאליים במהירות רבה יותר בעקבות חשיפת החברות בארגון
  • זכאות להשתתפות בהשתלמויות מקצועיות עתידיות

ההשתייכות לארגון מקנה היכרות וקרבה לשמאים רבים נוספים ומאפשרת לקיים שיתופי פעולה ואופרציות משותפות כגון הקמת משרדי שמאות או עבודה במסגרת משרדים קיימים. מעטים הארגונים שמאפשרים לחבריהם מפגשים מקצועיים והשתלמויות המסייעות לא רק בפן האישי אלא גם המקצועי, על כן יש חשיבות רבה למעקב אחרי האירועים והכנסים אותם מתכנן הארגון לקיים בעתיד.

 

תו תקן

אחד החסמים העיקריים לשמאי המתחיל הוא היעדר שם והכרה בקרב לקוחות הענף, משרדי השמאים וחברות הביטוח. לחסרון זה מסייע הארגון במתן קידום ופרסום ע"י הכרתו בשמאי באופן פומבי. החברות בארגון תורמת לפרסומו של השמאי ומהווה תו תקן המעיד על רמתו ומקצועיותו של השמאי בקרב אנשי המקצוע.

חברי הארגון  נושאים את כרטיס החברות בארגון המעיד על איכות הכשרתם, הנובעת מהפיקוח האקטיבי שמבצע הארגון בכל הקשור לבדיקת רמת תכני הלימוד במוסדות השונים. חברי הארגון מפורסמים באופן רשמי כחברים בארגון ובכך יכולים להוכיח את דבקותם במקצוע בפני המעסיקים השונים.

להצטרפות לארגון לחצו כאן