fbpx

לימודי שמאות מקרקעין

שמאי המקרקעין הוא אחד המקצועות החשובים ביותר בענף הנדל"ן, מסיבה זו רואה הארגון לקידום והעשרת שמאים במסלולי לימודי שמאות מקרקעין כבעלי חשיבות מכרעת להמשך קידומו ופיתוחו של מקצוע שמאי המקרקעין.

 

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא להעריך את ערכו של נכס נדל"ן, כאשר האתגר של השמאי נובע מהעובדה כי אף נכס אינו דומה לאחר, וכי מאפיינים מסויימים עשויים להיות בעלי חשיבות שונה בהתאם לנסיבות.

מי שמזמינים את שומות המקרקעין הם לרוב הבנקים, זאת לצורך מתן המשכנתה. גופים אחרים שעשויים להזדקק לשירותיו של השמאי הם גופים ציבוריים ופרטיים (כדי לקבוע היטל השבחה למשל), כמו גם חברות ציבוריות הנדרשות להעריך את שווי נכסי הנדל"ן שלהם בספרים.

 

הסדרת העיסוק

מקצוע שמאות המקרקעין מוסדר בחוק שמאי המקרקעין, תשס"א-2001, ע"י מועצת שמאי המקרקעין ולשכת שמאי המקרקעין. על מנת להתקבל למסלול יש צורך בתואר אקדמי ראשון, במעבר בחינות הלשכה ובהתמחות במשרד שמאים.

בעקבות הצורך הגובר בשמאי מקרקעין בישראל והביקוש למתמחים בעלי ידע וכישורים כבר בראשית דרכם, שם לעצמו הארגון לקידום והעשרת שמאים למטרה לתמוך בשמאי העתיד – הסטודנטים, המתמחים והשמאים הצעירים – ולעזור להם לחדור ולהשתלב במהירות בגופים המקצועיים בענף.

 

יתרונות החברות בארגון

חברי הארגון לקידום והעשרת שמאים זוכים למספר יתרונות מרכזיים במסגרת חברותם בארגון:

 

יתרונות מקצועיים:

חברי הארגון נהנים ממגוון רחב של יתרונות מקצועיים שאינם זמינים לשאר השמאים. יתרונות אלה כוללים ביטוח אחריות מקצועית מוזל, גישה ללקוחות פוטנציאליים במהירות רבה יותר בעקבות חשיפת החברות בארגון וזכאות להשתתפות בהשתלמויות מקצועיות עתידות אשר הארגון שם לעצמו למטרה לקיים לעיתים תכופות ככל האפשר.

 

כרטיס חברות בארגון:

כרטיס החברות בארגון מעיד על כשירותו של השמאי, הנובעת מהפיקוח האקטיבי שמבצע הארגון בכל הקשור לבדיקת רמת תכני הלימוד במוסדות השונים ללימוד שמאות מקרקעין. חברי הארגון מפורסמים באופן רשמי כחברים בארגון ובכך יכולים להוכיח את רצינותם ודבקותם במקצוע בפני מעסיקים שונים.

 

שיתופי פעולה: 

השתייכות לארגון מקנה היכרות וקרבה לשמאים רבים נוספים ומאפשרת לקיים שיתופי פעולה ואופרציות משותפות כגון הקמת משרדי שמאות או עבודה במסגרת משרדים קיימים. מעטים הארגונים שמאפשרים לחבריהם מפגשים מקצועיים והשתלמויות המסייעות לא רק בפן האישי אלא גם המקצועי, על כן יש חשיבות רבה למעקב אחרי האירועים והכנסים אותם מתכנן הארגון לקיים בעתיד.

 

פרסום והכרה:

אחד החסמים העיקריים לשמאי המתחיל הוא היעדר שם והכרה בקרב לקוחות הענף, משרדי השמאים וחברות הביטוח. לחסרון זה מסייע הארגון במתן קידום ופרסום ע"י הכרתו בשמאי באופן פומבי. החברות בארגון תורמת לפרסומו של השמאי ומהווה תו תקן המעיה על רמתו ומקצועיותו של השמאי בקרב אנשי המקצוע.

 

להצטרפות לארגון לחצו כאן