fbpx

משרת טרום מתמחה במשרד שמאות בתל אביב

דרוש/ה טרום מתמחה בתל אביב

למשרד שמאות באזור תל אביב דרוש/ה טרום מתמחה (ניתן יהיה להתחיל התמחות בינואר 2022),
קו"ח יש לשלוח למייל shaniltd@zahav.net.i