fbpx

לימודי שמאות רכב

שמאי הרכב הוא מקצוע בעל חשיבות רבה, לא רק בשל הסיבות הכלכליות אלא גם הבטיחותיות עמן הוא מתמודד. הארגון לקידום והעשרת שמאים רואה בתחום לימודי שמאות רכב מקצועיים את השלב הראשון והחשוב ביותר בהכשרתו של השמאי בטרם ההתמחות.

 

תפקידו של שמאי הרכב הוא ביצוע שומות לרכבים שעברו תאונה או לצרכים ביטוחיים וכלכליים שונים. השמאי מחוייב להכיר מספר רב של נושאים, לשלוט במחירונים ולהיות יכול לברר ביעילות ובדיוק רב את עלויות חלקי החילוף עבור החברה המבטחת.

לימודי שמאות רכב מחייבים השכלה במוסד מקצועי, רצוי מנוסה, אשר יכול להכינו לבחינות ולהתמחות אשר יקנו לו תעודת שמאי רכב מורשה מטעם משרד הכלכלה.

 

הסדרת העיסוק

שמאי רכב מורשים להערכת נזק לרכב בפיקוח ואישור משרד התחבורה. מכללת אפיק אינה מסתפקת בהסדרה זו והיא מבצעת בדיקה עצמאית בנוגע לאיכות תכני הלימוד במוסדות המפוקחים.

 

יתרונות החברות בארגון

מתמחים, סטודנטים שמאי רכב החברים הארגון לקידום והעשרת שמאים זוכים ליתרונות רבים במסגרת חברותם:

 

יתרונות מקצועיים:

החברים בארגון זכאים ליתרונות מקצועיים שאינם זמינים לשאר השמאים, כדוגמת ביטוח אחריות מקצועית מוזל, גישה ללקוחות פוטנציאליים במהירות רבה יותר וזכאות להשתתפות בהשתלמויות מקצועיות עתידות אשר הארגון שם לעצמו למטרה לקיים לעיתים תכופות ככל האפשר.

 

כרטיס חברות בארגון:

החברות בארגון מזכה בכרטיס חבר המעיד על כשירותו של השמאי, ומתאפשרת ע"י פיקוח אקטיבי שמבצע הארגון בכל הקשור לבדיקת תכני הלימוד במוסדות ללימודי שמאות רכב. חברי הארגון מפורסמים באופן רשמי כחברים בארגון ובכך יכולים להוכיח את רצינותם ודבקותם במקצוע בפני מעסיקים שונים.

 

שיתופי פעולה: 

השייכות לארגון מאפשרת להכיר שמאים נוספים ולקיים שיתופי פעולה ואופרציות משותפות כגון הקמת משרדי שמאות או עבודה במסגרת משרדים קיימים. מעטים הארגונים שמאפשרים לחבריהם מפגשים מקצועיים והשתלמויות המסייעות לא רק בפן האישי אלא גם המקצועי, על כן יש חשיבות רבה למעקב אחרי האירועים והכנסים אותם מתכנן הארגון לקיים בעתיד.

 

פרסום והכרה:

אחד החסמים העיקריים לשמאי המתחיל הוא שאינו מוכר בתעשיה ובקרב לקוחות הענף. על מנת לפתור חסרון זה מסייע הארגון במתן קידום ופרסום ע"י הכרתו בשמאי באופן פומבי. החברות בארגון תורמת לפרסומו של השמאי ומהווה תו תקן המעיה על רמתו ומקצועיותו של השמאי בקרב אנשי המקצוע.

 

להצטרפות לארגון לחצו כאן