fbpx

הטבות לחברי הארגון

הארגון לקידום והעשרת השמאים (ע'ר) בישראל בשיתוף חברת AIG התאימו עבורכם

ביטוח אחריות מקצועית

כיסוי בלעדי בהתאמה אישית עבור חברי הארגון לקידום והעשרת השמאים בישראל !!!

מחלקת ביטוחים פיננסיים באגף ביטוח מסחרי בחברת AIG מתמחה בעריכת ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה ובשיווק פוליסות ייחודיות נוספות. המחלקה מטפלת ביותר מ- 2000 לקוחות – כולל חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו“ל חברות פרטיות ונותני שירותים מקצועיים עצמאיים. מתמחים בבניית תוכניות ייחודיות לביטוח אחריות מקצועית לאיגודים מקצועיים – סוכני ביטוח, איגוד המודדים , איגוד המתכננים הפיננסיים, יועצים עסקיים, משרדי פרסום ועוד.

מדוע הכרחי לעשות ביטוח אחריות מקצועית ?

תפקידו של השמאי הינו מורכב ומצריך ידע והתמחות במגוון רחב של נושאים מקצועיים. השמאים עוסקים בהערכות שווי רכוש (למעט מקרקעין) לרבות כלי רכב, מוניטין, חקלאות וצמ"ה. הפתרון הביטוחי המוצע מעניק כיסוי לתביעות משפטיות אשר תוגשנה כנגד המבוטח ע“י צד שלישי לרבות תשלום הוצאות ההגנה, בגין נזק פיננסי שנגרם בעקבות כשל במתן השירותים המקצועיים שסופקו ע“י המבוטח.

מה הכיסויים וההגנות שתקבלו :

הפוליסה כוללת שישה כיסויים מרכזיים במלוא גבול האחריות :

  • הפרת חובה מקצועית – כיסוי למחדל ו/או מעשה רשלני .
  • כיסוי למרמה / אי יושר של עובדים.
  • כיסוי אובדן מסמכים ושיחזור מדיה דיגיטאלית .
  • כיסוי לשון הרע, דיבה או השמצה.
  • הפרת קניין רוחני – זכויות יוצרים, סימנים מסחריים.
  • הוצאות הגנה.

03-5012270

Tal@mga-ins.co.il

גב' טל גמרסני